ЕБС-ийн Насан туршийн боловсролын нэгжээс "Хүмүүжлийн эерэг арга" сэдэвт хүүхдийн нас насны онцлогт тохируулсан арга зүйн цуврал сургалтыг зохион байгууллаа.

 Жаргалант ЕБС-ийн Насан туршийн боловсролын нэгжээс "Хүмүүжлийн эерэг арга" сэдэвт хүүхдийн нас насны онцлогт тохируулсан арга зүйн цуврал сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтад идэвхтэй хамрагдаж байгаа хариуцлагатай аав ээжүүд, асран хамгаалагчдадаа баярлалаа. 

5 хүн ба хичээл хийж буй хүмүүс нарын зураг байж магад

2023-05-16 00:00:00