ЗДТГ-ын танилцуулга

Анх 1942 онд Баянхонгор аймгийн Жаргалант сумын Хөдөлмөрийн депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргаа нэртэй үүсгэн байгуулагдаж, 1952 онд сумын Ардын Депутатуудын Хурлын гүйцэтгэх захиргаа хүртэл төрийн дагнасан үүрэг гүйцэтгэж ажиллажээ. 1992 оноос Засаг даргын Тамгын газар болж өөрчлөгдсөн.

Сумын засаг даргын Тамгын газар нь төрийн үйлчилгээг өндөр боловсрол ур чадвартай албан хаагчдаар ард иргэдэд хүнд сурталгүй, түргэн шуурхай чанартай үзүүлэх Монгол улсын хууль, УИХ, Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, аймаг, сумын ИТХ, Засаг даргын захирамж шийдвэрийг орон нутгат сурталчлах хэрэгжүүлэх биелэлтийг хянах ажлыг өндөр түвшинд зохион байгуулах, Монгол улсын Засгийн газар болон аймаг, сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, сум орон нутгийн нийгэм эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах, төрийн нийгэм эдийн засгийн бодлогыг хэрэгжүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх, хууль ёсыг чандлан сахиулах, төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй шуурхай хүргэхийн төлөө ажиллаж байна. 

д/д

Овог нэр

Албан тушаал

1

2

3

1

Д.Мөнхжаргал

Засаг дарга

2

П.Баярсайхан

ИТХ-ын дарга

3

Б.Өнөрбаяр

Тамгын газрын дарга

4

Д.Ганзориг

Засаг даргын орлогч

5

Д.Уранчимэг

ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга

6

Д.Азжаргал

Санхүүгийн албаны дарга

7

Ш.Ичинхорлоо

Татварын улсын байцаагч

8

Т.Алтаншагай

Улсын бүртгэгч

9

С.Жаргалсайхан

Мал эмнэлгийн улсын байцаагч

10

Ж.Сүхбаатар

БОАХМэргэжилтэн

11

Б.Лхам-Осор

ХААТасгийн мэргэжилтэн

12

Т.Ариунтуул

Газрын даамал

13

Д.Наранханд

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

14

Г.Бадамцэцэг

Нийгмийн даатгалын байцаагч

15

Д.Мөнхзул

ХЭХАХМэргэжилтэн

16

Б.Буянхишиг

Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

17

Б.Баяржаргал

Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

18

Д.Доржпагма

Сан хариуцсан ня.бо

19

Д.Баттөр

Ня.бо

20

Н.Эрдэнэ-Очир

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

21

Ч.Цэдэвсүрэн

1-р багийн Засаг дарга

22

Ж.Должинсүрэн

2-р багийн Засаг дарга

23

А.Лхагвадорж

3-р багийн Засаг дарга

24

Н.Ганжаргал

4-р багийн Засаг дарга

25

Д.Тайванжаргал

Байгаль хамгаалагч

26

Г.Бат-Эрдэнэ

Байгаль хамгаалагч

27

Г.Шийрэвсамбуу

УТХГНутгийн байгаль хамгаалагч

28

П.Батболд

Байгаль хамгаалагч

29

Б.Отгонбат

УТХГНутгийн байгаль хамгаалагч

30

Ц.Ганхуяг

Жолооч

31

С.Цэнгэлмаа

Үйлчлэгч

32

Д.Болормаа

Үйлчлэгч

2022-09-19 00:00:00