Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын XII хуралдаан 2023 оны 05 дугаар сарын 17-нд хуралдана.

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:

  • Сумын 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тодотгол хийх тухай
  • Бэлчээр ашиглалтыг хариуцлагажуулах журам
  • Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийг шинэчлэн батлах тухай
  • Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хороодын ажил дүгнэх журам
  • Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, үнэлгээ хийх журам
  • Төлбөр, хураамжийн хувь хэмжээ тогтоох тухай асуудлуудыг хэлэлцэнэ.
2023-05-16 00:00:00