СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ҮЙЛЧЛЭХ “ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ”-ИЙГ АВАХАД ШААРДАГДАХ БАРИМТ БИЧГҮҮД