Жаргалантчууд "Тэр бум мод" үндэсний хөдөлгөөнд нэгдлээ.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан "ТЭР БУМ МОД" үндэсний хөдөлгөөнд Жаргалантчууд нэгдэж 14000 ширхэг харандаан суулгац, 2150 ширхэг мод тарилаа.

 

 

2022-05-20 00:00:00