Үе үеийн төлөөлөгчид
1992-1996 он

1992 онд анх удаа сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал бий болж анхны хурлын дарга орон тооны бус байв. Иргэдийн Төлөөлөгчдийн анхны даргаар П.Батмөнх, орон тооны Нарийн бичгийн даргаар Ч.Далантай сонгогдон  иргэдийн төлөө...

2023-04-04 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
1996-2000 он

1996 оны орон нутгийн сонгууль холимог системээр явагдаж Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч 20 хүнээс Монгол Ардын Хувьсгалт намын 12, Ардчилсан намын 8 төлөөлөгч байв....

2023-04-04 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2000-2004 он

2000 оны орон нутгийн сонгуулиар МАХН нам 14, МАШСН-2 суудал авч ИТХ-ын даргаар Г.Ганхуяг, Нарийн бичгийн даргаар Ө.Бямбаа нар сонгогдон ажилласан. ...

2023-04-04 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2004-2008 он

2004 оны орон нутгийн сонгуулиар МАХН-5, Эх орон ардчилал эвсэл нам-15 суудал авч ИТХ-ын даргаар Л.Ганбаатар, Нарийн бичгийн даргаар С.Ариунсан сонгогдон ажилласан. ...

2023-04-04 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2008-2012 он

2008 оны орон нутгийн сонгуулиар МАХН-12, АН-9 суудал авч ИТХ-ын даргаар Д.Мөнхжаргал, Нарийн бичгийн даргаар С.Ариунсан, Д.Уранчимэг нар ажилласан....

2023-04-04 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2012-2016 он

2012 оны орон нутгийн сонгуулиар МАНам 7 Ардчилсан нам 14 суудал авч ИТХ-ын даргаар Д.Гантөмөр Нарийн бичгийн даргаар Д.Уранчимэг нар ажилласан....

2023-04-04 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2016-2020 он

2016 оны орон нутгийн сонгуулиар МАНам 6 Ардчилсан нам 14 бие даагч 1 суудал авч Сумын ИТХ-ын даргаар Ж.Уранчимэг, нарийн бичгийн даргаар Д.Уранчимэг нар ажилласан байна. ...

2023-04-04 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2020-2024 он

2020 оны орон нутгийн сонгуулиар МАН-16, АН-5 суудал авч ИТХ-ын даргаар П.Баярсайхан, Нарийн бичгийн даргаар Д.Уранчимэг нар ажилласан....

2023-04-04 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..