Хөдөө аж ахуйн тасаг
ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛД ЗОРИУЛАН ХХК, ХОРШОО, ИРГЭНД ОЛГОХ ЗЭЭЛИЙН ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ 2023-10-05-НЫ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЗАРЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА.

ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛД ЗОРИУЛАН ХХК, ХОРШОО, ИРГЭНД ОЛГОХ ЗЭЭЛИЙН ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ 2023-10-05-НЫ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛНА....

2023-09-19 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ХОРШООГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГОХ, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ, ЭРГЭН ТӨЛҮҮЛЭХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ

Хоршооны тухай хууль шинэчлэгдэн батлагдсантай холбогдуулан УИХ-ын 40-р тогтоолд СХС-г хоршоог дэмжих чиглэлээр өөрчлөхөөр заасны дагуу Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн ...

2023-04-11 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хөдөө аж ахуйн тасгийн товч танилцуулга

Одоогийн байдлаар хөдөө аж ахуйн тасаг нь мэргэжилтэй боловсон хүчний дутагдал, цалингийн сан хүрэлцэхгүй шалтгаанаар 1 орон тоогоор ажиллаж байна....

2022-09-30 10:34:11

Дэлгэрэнгүй..