Түүхэн дурсгалт, Байгалийн үзэсгэлэнт газрууд
Баян уулаас

Далайн төвшнөөс дээш 2950 метрийн өндрөөс....

2023-01-16 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хүн толгой

Эмээл толгой 4 дүгээр баг ХҮН ТОЛГОЙ...

2022-06-23 12:44:19

Дэлгэрэнгүй..
Заваг нуурын босго

Өлзийт өндөр 2 дугаар баг ЗАВАГ НУУРЫН БОСГО...

2022-06-23 12:42:21

Дэлгэрэнгүй..
Ширээгийн нуур

Өлзийт өндөр 2 дугаар баг ШИРЭЭГИЙН НУУР...

2022-06-23 12:40:17

Дэлгэрэнгүй..
Арцтын эх

Өлзийт өндөр 2 дугаар баг АРЦТЫН ЭХ...

2022-06-23 12:39:43

Дэлгэрэнгүй..
Заваг нуурын босго

Өлзийт өндөр 2 дугаар баг ЗАВАГ НУУРЫН БОСГО...

2022-06-23 12:38:33

Дэлгэрэнгүй..
Хар анаг

Хөндлөн булаг 3 дугаар баг ХАР АНАГ...

2022-06-23 12:37:48

Дэлгэрэнгүй..
Аавуудын хөшөө

Өлзийт өндөр 2 дугаар баг ААВУУДЫН ХӨШӨӨ...

2022-06-23 12:36:23

Дэлгэрэнгүй..
Бурхант хад

Өлзийт өндөр 2 дугаар баг БУРХАНТ ХАД...

2022-06-23 12:35:41

Дэлгэрэнгүй..
Янгирын хөшөө

Хөндлөн булаг 3 дугаар баг ЯНГИРЫН ХӨШӨӨ...

2022-06-23 12:12:00

Дэлгэрэнгүй..