Соёлын төв
Бооцоот софт волейболын тэмцээн зохион байгууллаа.

ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠵᠥᠪ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 45-55 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠭᠣᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠸᠣᠯᠧᠢᠢᠪᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠵᠣ...

2024-05-02 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Баянхонгор аймагт зохион байгуулагдсан хүүхдийн ардын язгуур урлагийн их наадамд үндэсний өв соёлоо дээдлэн хүндэтгэж бөхийн цолны төрөлд амжилттай оролцлоо.

үндэсний өв соёлоор сонирхон суралцагч өвлөн уламжлагч хүүхэд залуусаар хүрээгээ тэлж төрж өссөн нутгаас минь алдар нэрээ дуудуулсан мундагууд олноор төрөн гарах болтугай гэсэн сайхан ерөөлийг хамт олныхоо зүгээс өргөн д...

2024-04-21 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Жүжигчний дугуйлангийн бүртгэл явагдаж байна.

Бүртгэл 2024 оны 4 сарын 8-10 хүртэл....

2024-04-08 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Дуулах өдөр-Дуун цэнгүүн боллоо.

Оролцсон нийт ахмадууддаа баяр хүргье....

2023-03-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хөдөлгөөнөөр эрүүлжье-Хамтдаа бүжиглье аян

Иргэд та бүхэн идэвхитэй оролцож, эрүүлжээрэй.Тасалбарын үнэ 1000 төгрөг...

2023-03-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Бүжгийн дугуйлан эхэллээ.

...

2022-10-10 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт газрын Улсын үзлэг тооллого хийлээ.

Сумын 1,2,3-р багуудын тусгай хамгаалалттай нийт 21 түүхт соёлын өвийг тоолж шинэчиллээ....

2022-10-07 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..