Жаргалант сумын танилцуулга

          СУМЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА.                                                                           

       Газар зүйн байршил:

Баянхонгор аймгийн Жаргалант сум  1942 онд байгуулагдсан, нийслэл Улаанбаатар хотоос 830 км, аймгийн төвөөс 180 км алслагдсан, дэд бүтэц харилцаа холбоо хөгжсөн, тал хээрийн бүсэд оршдог. Аймгийнхаа баруун хойд хэсэгт оршиж хойд талаараа Архангай аймаг, зүүн урд талаараа Галуут, баруун урд талаараа Заг, баруун хойд талаараа Гурванбулаг сумдын нутаг дэвсгэртэй тус тус хиллэнэ.

Засаг захирагааны нэгжийн хувьд 4 багт хуваагдах бөгөөд 1-р багийг Нам толгойн баг, 2-р багийг Өлзийт өндөрийн баг, 3-р багийг Хөндлөн булгийн баг, 4-р багийг Эмээл толгойн баг гэнэ.

Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн байршил газарзүйн үзүүүлэлт:

Мал аж ахуйн 4 багтай 847 өрхтэй, 2950 хүн амтай 137024 толгой малтай, 417453 мянган га нутаг дэвсгэртэй. БНМАУ-ын Ардын Их Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1977 оны 04 дүгээр сарын 04-ны өдрийн 75 дугаар тогтоолоор батлагдсан хилийн цэстэй. Үүнээс хот тосгон бусад суурины газар 1220 га, ХАА-н газар 413096 га, зам шугам сүлжээний газар 263 га, ойн сан бүхий газар 1581 га, усан сан бүхий газар 1291 га, Улсын тусгай хамгаалалттай газар 2 га байдаг.

Байгаль, газар зүйн онцлог:

Газар зүйн онцлог. Жаргалант сум нь далайн төвшинээс дээш 2130м өндөрт байрладаг бөгөөд хамгийн өндөр цэг нь далайн төвшинээс дээш 3257м өргөгдсөн Түжил хайрхан уул юм. Хамгийн нам дор газар нь Давсан талын "Талын хонгор"

Газар хөдлөлийн эрчим 8 балл.

 Сумын нутаг дэвсгэр нь уул, гүвээ толгод бүхий тал хээр буюу мал аж ахуй эрхлэхэд тохиромжтой.

 

¤Хөрсний бүтэц нь уулархаг бүсийн өндөр уулын нугын уулын хар хүрэн, хүрэн, уулын хоорондох хөндийн хар хүрэн, хүрэн, аллювийн нугын хөрсний хэв шинж тархах бөгөөд байгаль цаг уур, гадаргын байдлаараа уулын, тал хөндийн, голын сав хөндийн хөрс гэсэн 3 бүлгийн хөрстэй.

¤2020 оны усны тоо бүртгэлээр сумын хэмжээнд нийт 166 уст цэг тоологдсон.

Үүнээс:Булаг, шанд-51, нуур тойром-10, гүн өрмийн худаг-23, энгийн уурхайн худаг-20, гол горхи-53, рашаан-3, хөв-1, цооног-3, гүүр-2 байдаг. Булгуудын PH нь 6.4-8.6 /саармаг буюу сул шүлтлэг орчинтой/

Цаг уурын нөхцөл:

Сэрүүн эрс тэс уур амьсгалтай.

  • 1 дүгээр сарын дундаж температур - 45  °С
  • 7 дугаар сарын дундаж  температур +28-31 °С
  • жилийн дундаж салхины хурд 2.4-3.1 м/с
  • жилийн хур тунàдасны нийлбэр 180-230 мм 
2022-06-02 13:20:00