Санхүүгийн алба
Санхүүгийн албаны товч танилцуулга

Сумдад үйл ажиллагаа явуулж байгаа төсвийн байгууллагуудад санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн нэгдсэн үйлчилгээ хүргэх, сумын төсөв, санхүү, эдийн засаг, хөгжлийн бодлогын төлөвлөлт хариуцсан алба...

2022-10-19 11:42:40

Дэлгэрэнгүй..