Сумын Засаг даргын захирамж
Нэр Батлагдсан Файл
А/48 Бэлчээрийн хортон мэрэгчтэй тэмцэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2024-04-10 ТАТАХ
А/44 Тандалт зохион байгуулах тухай 2024-03-29 ТАТАХ
А/43 Ой хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай 2024-03-29 ТАТАХ
А/38 Зүй бусаар хорогдсон малын сэг зэм устгах, цэвэрлэх ажил зохион байгуулах тухай 2024-03-25 ТАТАХ
А/04 Ахуйн зориулалтаар загас барихыг хориглох тухай 2024-01-04 ТАТАХ
А/36 Сумын Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус штаб, мэргэжлийн ангийг шинэчлэн байгуулах тухай 2023-03-22 ТАТАХ
А/32 Хоршоо хөгжүүлэх сангаас зээл олгох тухай 2023-03-13 ТАТАХ
А/118 Цэрэг татлага зохион байгуулах тухай 2022-09-28 ТАТАХ
А/61 Бог малын хээлтүүлэгчийн үзлэг ангилалт зохион байгуулах тухай 2022-04-29 ТАТАХ
А/50 Хязгаарлалтын дэглэм цуцлах тухай 2022-04-18 ТАТАХ
А/45 Техникийн хяналтын үзлэг, тээврийн хэрэгслийн албан татвар хураалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2022-04-14 ТАТАХ
А/44 Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажил зохион байгуулах тухай 2022-04-13 ТАТАХ
А/43 Мал сүргийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулах тухай 2022-04-05 ТАТАХ
А/42 Ой, хээрийн түймэрээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2022-04-05 ТАТАХ
А/41 Хязгаарлалтын дэглэм шилжих тухай 2022-04-05 ТАТАХ
А/16 Өвөл, хаврын хурдан морины уралдааныг хориглох тухай 2022-02-21 ТАТАХ
А/03 Хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухай 2022-01-10 ТАТАХ
А/02 Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай 2022-01-04 ТАТАХ