Жаргалант сумын Насан туршийн боловсролын нэгж "Шилдэг нэгж"-ээр шалгарлаа.

Баянхонгор аймгийн засаг дарга, БСШУ-ны газар сургуулийн захиралтай хийсэн үр дүнгийн гэрээний хавсралтад заасны дагуу Баянхонгор аймгийн Насан туршийн боловсролын 24 нэгжийн ажлыг дүгнэсэн бөгөөд ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгээр нэгжүүдээ манлайлж оны "Шилдэг нэгж"-ээр шалгарлаа. Насан туршийн боловсролын нэгжийн багш нарт баяр хүргье.

10 хүн ба зогсож буй хүмүүс нарын зураг байж магад

3 хүн, зогсож буй хүмүүс ба дотор нарын зураг байж магад

Зургийн тодорхойлолт алга байна.

2022-12-26 12:00:00