"ХОС БИЧИГТЭН ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА" шалгаруулах болзолт уралдааны удирдамж