"ХУУЛЬ СУРТАЛЧЛАХ" нээлттэй өдөрлөг арга хэмжээг 2023 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09:00-16:00 цагийн хооронд Спорт цогцолборын гадна талбайд зохион байгуулна.

Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа болон  шинээр батлагдсан хууль тогтоомжийг сурталчлах, иргэдийн өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хүлээн авах, зөвлөгөө, мэдээлэл, лавлагаа өгөх зорилгоор төрийн байгууллагуудын "ХУУЛЬ СУРТАЛЧЛАХ" нээлттэй өдөрлөг арга хэмжээг 2023 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09:00-16:00 цагийн хооронд Спорт цогцолборын гадна талбайд зохион байгуулна.
ИРГЭД ТА БҮХНИЙГ ХҮРЭЛЦЭН ИРЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА.

2023-09-19 11:39:14