"Эрдэнэт сүргийн эзэд 1000 малчны"чуулган Баянхонгор аймагт боллоо.

"ЭРДЭНЭТ СҮРГИЙН ЭЗЭД 1000" чуулганы урлагийн наадамд Жаргалант сум Элэглэлийн төрлөөр Нам толгойн 1 дүгээр багийн иргэн Мягмарсүрэнгийн Санжнамжил 1-р байранд орж алтан медаль, Исгэрээн төрлөөр Нам толгой 1-р багийн иргэн Алтанхуягын Эрдэнэбаатар 1-р байранд орж алтан медаль авлаа. 

2023-09-27 00:00:00