Өрх бүр угийн бичгээ хөтлөхийг уриалж байна.

Ураг төрлөө мэдэж-Удам судраа дээдэлж УГИЙН БИЧГЭЭ ХӨТӨЛЬЕ аяны хүрээнд угийн бичгийн үзэсгэлэн гаргалаа. Угийн бичиг хөтлөх арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэх, танин мэдэх, сурталчлах үйлсэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан өрхүүддээ талархал илэрхийлье.

2023-11-27 13:00:00