Сумын удирдагууд болон ЗДТГ-ын мэргэжилтнүүд, багийн эмч нар хөдөөгийн багуудад хүрч ажиллалаа.

Төрийн үйлчилгээ, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хөдөөгийн багийн өрх бүрт хүргэх, хууль тогтоомж сурталчлах, санал хүсэлтийг сонсох, цаг үеийн мэдээлэл хүргэх зорилготойгоор сумын , Засаг дарга, Засаг даргын орлогч,ИТХ-ын дарга, багийн Засаг дарга нар, ЗДТГ-ын мэргэжилтнүүд болон хүний их эмч, багийн эмч нар хөдөөгийн багуудад ажиллалаа.

2023-11-26 16:00:00