Энэ жилдээ -Эрүүл жиндээ аяны нээлт өдөрлөг арга хэмжээг зохион байгууллаа.

Энэ жилдээ -Эрүүл жиндээ аяны нээлт өдөрлөг арга хэмжээг зохион байгуулан иргэд болон төрийн албан хаагч 78 иргэнийг хамруулан урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээ болон мэдээлэл сургалт сурталчилгааг зохион байгуулан ажилалаа.

2023-05-03 00:00:00