Олон улсын эко цэцэрлэг хөтөлбөрт хамрагдан ажиллаж байна.
Олон улсын эко цэцэрлэг хөтөлбөрт хамрагдаж Жаргалант сумын хүүхдийн цэцэрлэг нь багш ажилчиддаа эко сургалтаа зохион байгуулж, 5-н бүлгийн 12 өрөө, гал тогоо, эрхлэгчийн өрөө, ёс заншлын өрөө, дуу хөгжмийн танхим, склад, жижүүрийн өрөөний агааржуулалтын хоолойн хогийг цэвэрлэж орчин үеийн стандартад нийцсэн тагийг шинээр авч хийлээ.
Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт Eco-Schools
9 хүн ба дотор нарын зураг байж магадбичвэр нарын зураг байж магад2 хүн, зогсож буй хүмүүс ба дотор нарын зураг байж магадгазрын зураг, дэлгэц ба дотор нарын зураг байж магад
2022-09-22 00:00:00