Олон улсын эко цэцэрлэг хөтөлбөрт хамрагдаж буй Баянхонгор аймгийн Жаргалант сумын хүүхдийн цэцэрлэг

Олон улсын эко цэцэрлэг хөтөлбөрт хамрагдаж буй Баянхонгор аймгийн Жаргалант сумын хүүхдийн цэцэрлэг нь 5 бүлэгт туршилтын хүлэмж хийж улаан лооль, өргөст хэмх, хүрэн манжингийн тариалалт хийж ургацаа хураан, гадна хашааны тохижилт өнгө үзэмжийг сайжруулах зорилгоор мандалын цэцэг тарьж ажиллаа.

гадаа нарын зураг байж магадгадаа нарын зураг байж магад2 хүн, зогсож буй хүмүүс ба гадаа нарын зураг байж магадцэцэг ба гадаа нарын зураг байж магад

2022-09-22 00:00:00