Дуулах өдөр-Дуун цэнгүүн боллоо.

Тус үйл ажиллагааны шагналыг ивээн тэтгэсэн бизнес эрхлэгч Г. Хонгорзулдаа ашиг орлогоор арвин ажил үйлс нь өөдрөг байх болтугай гэсэн сайхан ерөөлийг дэвшүүлье.

Соёлын төв

Ахмадын холбоо

3 хүн, зогсож буй хүмүүс ба дотор нарын зураг байж магад

2023-03-17 00:00:00