БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЖАРГАЛАНТ СУМААС ТӨРСӨН АЛДАРТНУУД /Аймгийн аварга малчид/

   БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЖАРГАЛАНТ СУМААС ТӨРСӨН АЛДАРТНУУД

             Овог нэр

                                             Алдар, цол

Аймгийн аварга малчид

 1.  

М.Базар

Аймгийн аварга малчин

 1.  

н.Содоо

Аймгийн аварга малчин

 1.  

Д.Нацаг

Аймгийн аварга малчин

 1.  

Д.Дашдондог

Аймгийн аварга малчин, энх сүрэгтэн

 1.  

З.Чимэддорж

Аймгийн аварга малчин

 1.  

Б.Самбуу

Аймгийн аварга малчин

 1.  

Н.Бэгзээ

Аймгийн аварга малчин

 1.  

Б.Жүгдэр

Аймгийн аварга малчин

 1.  

Б.Алтанхуяг

Аймгийн аварга малчин

 1.  

Ё.Нямдаваа

Аймгийн аварга малчин

 1.  

П.Баатарсайхан

Аймгийн аварга малчин, алтан тугалын эзэн

 1.  

До.Баттулга

Аймгийн аварга малчин

 1. .

М.Батсайхан

Аймгийн аварга малчин

 1.  

Ц.Бямбаа

Аймгийн аварга малчин

 1.  

Б.Цэрэндорж

Аймгийн аварга малчин

 1.  

Э.Мөнхбат

Аймгийн аварга малчин

 1.  

Ц.Ууганхүү

Аймгийн аварга малчин

 1.  

Т.Уртнасан

Аймгийн аварга малчин

 1.  

З.Цэнд-Аюуш

Аймгийн аварга малчин

 1.  

Б.Жанчив

Аймгийн аварга малчин

 1.  

Б.Ганбаатар

Аймгийн аварга малчин

 1.  

Б.Алтансүх

Аймгийн аварга малчин

 

                                         ____________О0О____________

                                               

2022-06-30 10:13:36