БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЖАРГАЛАНТ СУМААС ТӨРСӨН АЛДАРТНУУД /Аймгийн авага саальчин/

  БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЖАРГАЛАНТ СУМААС ТӨРСӨН АЛДАРТНУУД

             Овог нэр

                                             Алдар, цол

Аймгийн аварга саальчин

1.

Г.Бямбаа

Аймгийн аварга саальчин, аймгийн хурлын депутат

2.

Б.Лувсанцэрэн

Аймгийн аварга саальчин, ардын их хурлын депутат

3.

Б.Пионер

Аймгийн аварга саальчин

4.

Н.Роолон

Аймгийн аварга саальчин, аймгийн хурлын депутат

 

                                  ___________О0О___________

2022-06-30 10:16:34