БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЖАРГАЛАНТ СУМААС ТӨРСӨН АЛДАРТНУУД /Аймгийн аварга оёдолчин/

  БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЖАРГАЛАНТ СУМААС ТӨРСӨН АЛДАРТНУУД

             Овог нэр

                                             Алдар, цол

Аймгийн аварга оёдолчин

1.

Г.Юмжир

Аймгийн аварга оёдолчин, аймгийн хурлын депутат

 

                           ____________о0о__________

2022-06-30 10:22:06