Цэрэг татлага зохион байгуулах тухай
2022 оны цэргийн жинхэнэ албаны халалт татлагын ажил Баянхонгор аймгийн хэмжээнд 2022 оны 9 дүгээр сарын 29-нөөс 10 дугаар сарын 11-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.
Жаргалант сумын Засаг даргын "Цэрэг татлага зохион байгуулах тухай" 2022 оны 09 дүгээр сарын 28-ний өдрийн А/118 тоот захирамжаар сумын хэмжээнд цэрэг татлагын ажил 2022 оны 10 дугаар сарын 10-ний өдөр зохион байгуулагдана.
Цэрэг татлагад 1997-2004 онд төрсөн залуучууд хамрагдана.
Цэрэг татлагаар орохдоо:
  • Эрүүл мэндийн төв дээр шаардлагатай шинжилгээнд урьдчилан бүрэн хамрагдсан байх
  • Иргэний үнэмлэх
  • Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхтэй ирэх
2022-09-30 00:00:00