Хөдөө аж ахуйн тасаг
ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛД ЗОРИУЛАН ХХК, ХОРШОО, ИРГЭНД ОЛГОХ ЗЭЭЛИЙН ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ 2023-10-05-НЫ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЗАРЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА.

ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛД ЗОРИУЛАН ХХК, ХОРШОО, ИРГЭНД ОЛГОХ ЗЭЭЛИЙН ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ 2023-10-05-НЫ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛНА....

2023-09-19 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хөдөө аж ахуйн тасгийн товч танилцуулга

Одоогийн байдлаар хөдөө аж ахуйн тасаг нь мэргэжилтэй боловсон хүчний дутагдал, цалингийн сан хүрэлцэхгүй шалтгаанаар 1 орон тоогоор ажиллаж байна....

2022-09-30 10:34:11

Дэлгэрэнгүй..