Хөдөө аж ахуйн тасаг
Хөдөө аж ахуйн тасгийн товч танилцуулга

Одоогийн байдлаар хөдөө аж ахуйн тасаг нь мэргэжилтэй боловсон хүчний дутагдал, цалингийн сан хүрэлцэхгүй шалтгаанаар 1 орон тоогоор ажиллаж байна....

2022-09-30 10:34:11

Дэлгэрэнгүй..