Хууль, эрх зүйн булан
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль

Гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүнийг: 4.1.зодсон; 4.2.хүсэл зоригийнх нь эсрэг тодорхой үйлдэл хийх, хийхгүй байхыг албадсан; 4.3.бусадтай харилцахыг хязгаарласан; 4.4.хуваарьт болон дундын эд хөрөнгөө эзэмши...

2023-01-20 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..