Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэргэдэх хороод хуралдлаа.

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэргэдэх Хууль эрх зүйн хороо, Боловсрол, соёл, эрүүл мэнд, нийгмийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хороод 2023 оны 02 дугаар сарын 27-28-ны өдөр хуралдаж, 2023 оны ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэн баталлаа.

2023-02-28 17:52:00