Төсөв, санхүү, эдийн засгийн асуудал эрхэлсэн хороо, Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн хороод хуралдлаа.