ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ СУНГАХАД ШААРДАГДАХ МАТЕРИАЛ

ТАМХИНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ СУНГАХАД ДАРААХ БИЧИГ БАРИМТ БҮРДҮҮЛНЭ.

1.ӨРГӨДӨЛ ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХНИЙ ХУУЛБАР

2.СТАНДАРТ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ТОХИОРЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ /ХУУЛБАР/

3.ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДҮГНЭЛТ ХУУЧИН ТАМХИНЫ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ

4.ЭХ ХУВИАР ИРГЭНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫГ ТӨЛӨХ /105 ТООТ/

5. 100030955001 ТӨРИЙН САНГИЙН ДАНС 100,000 ТӨГРӨГ ТУШААНА.

АРХИ СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ СУНГАХАД ДАРААХ БИЧИГ БАРИМТЫГ БҮРДҮҮЛНЭ

 1. СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН АЛБАН БИЧИГ
 2. ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ /Камерын болон бусад зөрчилгүй байх/
 3. ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ /НӨҮТ-ын системд холбогдсон бөгөөд е баримт олгодог тухай/
 4. СТАНДАРТ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЭЛТСЭЭС ОЛГОДОГ /тохирлын гэрчилгээний хуулбар/
 5. ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН “ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДҮГНЭЛТИЙН ХУУЛБАР”
 6. ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЖЛЫН ХЭСГИЙН ДҮГНЭЛТ
 7. АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН ЭЗНИЙ ГАРААРАА БИЧСЭН ХУУЛБАР
 8. АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН ЭЗНИЙ ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХНИЙ ХУУЛБАР
 9. АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН ҮЛ ХӨДЛӨХ ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХУУЛБАР
 10. ХУРААМЖ ТӨЛСӨН БАРИМТ
 11. ГЭРЧИЛГЭЭ ТАЛОН
2024-03-14 00:00:00