СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ҮЙЛЧЛЭХ "ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ"-ИЙН ХУГАЦААГ СУНГАХ ҮНЭ ТАРИФ МЭДЭЭЛЭЛ