1992-1996 он

1992 онд анх удаа сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал бий болж анхны хурлын дарга орон тооны бус байв. Иргэдийн Төлөөлөгчдийн анхны даргаар П.Батмөнх, орон тооны Нарийн бичгийн даргаар Ч.Далантай сонгогдон  иргэдийн төлөөлөгчтэйгээр ажилласан.

2023-04-04 00:00:00