2000-2004 он

2000 оны орон нутгийн сонгуулиар МАХН нам 14, МАШСН-2 суудал авч ИТХ-ын даргаар Г.Ганхуяг, Нарийн бичгийн даргаар Ө.Бямбаа нар сонгогдон ажилласан. Аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгчөөр Я.Болд, Г.Ганхуяг нар сонгогдон ажилласан.

2023-04-04 00:00:00