2004-2008 он

2004 оны орон нутгийн сонгуулиар МАХН-5, Эх орон ардчилал эвсэл нам-15 суудал авч ИТХ-ын даргаар Л.Ганбаатар, Нарийн бичгийн даргаар С.Ариунсан сонгогдон ажилласан. Аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгчөөр Ө.Бямбаа, Т.Амаржаргал нар сонгогдон ажилласан.

2023-04-04 00:00:00