2008-2012 он

2008 оны орон нутгийн сонгуулиар МАХН-12, АН-9 суудал авч ИТХ-ын даргаар Д.Мөнхжаргал, Нарийн бичгийн даргаар С.Ариунсан, Д.Уранчимэг нар ажилласан. Аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгчөөр А.Нанзаа сонгогдон ажилласан.

2023-04-04 00:00:00