2012-2016 он

2012 оны орон нутгийн сонгуулиар МАНам 7 Ардчилсан нам 14 суудал авч ИТХ-ын даргаар Д.Гантөмөр Нарийн бичгийн даргаар Д.Уранчимэг нар ажилласан. Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчөөр Р.Төгсгэрэл сонгогдон ажилласан.

2023-04-04 00:00:00