2016-2020 он

2016 оны орон нутгийн сонгуулиар МАНам 6 Ардчилсан нам 14 бие даагч 1 суудал авч Сумын ИТХ-ын даргаар Ж.Уранчимэг, нарийн бичгийн даргаар Д.Уранчимэг нар ажилласан байна. Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөлчөөр Д.Мөнхжаргал сонгогдон ажилласан.

2023-04-04 00:00:00