2020-2024 он

2020 оны орон нутгийн сонгуулиар МАН-16, АН-5 суудал авч ИТХ-ын даргаар П.Баярсайхан, Нарийн бичгийн даргаар Д.Уранчимэг нар ажилласан. Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчөөр Г.Энхбаяр сонгогдон ажилласан.

2023-04-04 00:00:00