ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛД ЗОРИУЛАН ХХК, ХОРШОО, ИРГЭНД ОЛГОХ ЗЭЭЛИЙН ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ 2023-10-05-НЫ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЗАРЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА.

ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛД ЗОРИУЛАН ХХК, ХОРШОО, ИРГЭНД ОЛГОХ ЗЭЭЛИЙН ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ 2023-10-05-НЫ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЗАРЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА.

2023-09-19 00:00:00