ЗАГАС ҮРЖЛИЙН ҮЕД ЗАГАС АГНАХ, БАРИХЫГ ХОРИГЛОНО

Амьтны тухай хуульд заасны дагуу жил бүрийн дөрөвдүгээр сарын 1-нээс зургадугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэл загас агнах, барихыг хориглодог.
Учир нь энэ үеэр загасны үржлийн ид оргил үе байдаг. Энэ хоёр сарын хугацаанд загас нь 20 дахин үрждэг. Загасны үржлийн үед агнаж баривал тухайн төрөл зүйл устах аюултай юм.
Хориотой үед загас агнавал нөхөн төлбөр буюу торгууль төлнө.
Иргэн бүр байгаль хамгаалагч

2023-04-05 00:00:00