ОЙ, ХЭЭРИЙН ТҮЙМРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЬЕ!

“Түймрийн аюултай үе” гэж тухайн нутаг дэвсгэрт ой хээрийн түймэр гарах байгалийн нөхцөл бүрдсэн хуурайшилт бүхий цаг хугацаа буюу жил бүрийн 3 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 10-ны өдөр, 9 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр хүртэлх хугацааг хэлнэ.

Тухайн цаг хугацаанд иргэд бугын эвэр түүж бэлтгэх зорилгоор хараа хяналтгүй ойн сан бүхий газруудаар хоноглон гал түлдэг, татсан тамхины ишээ бүрэн унтраадаггүй зэргээс шалтгаалан түймэр тавих эрсдэл их байдаг тул иргэдэд мэдээлэл өгч, хамтран ажиллаж байх шаардлагатай байгаа юм.

2023-04-05 11:25:20