Түүхэн дурсгалт, Байгалийн үзэсгэлэнт газрууд
Бумбат

Хөндлөн булаг 3 дугаар баг БУМБАТ...

2022-06-23 12:10:57

Дэлгэрэнгүй..
Намын даваа

Өлзийт өндөр 2 дугаар баг НАМЫН ДАВАА...

2022-06-23 12:10:23

Дэлгэрэнгүй..
Шавартын булан

Хөндлөн булаг 3 дугаар баг ШАВАРТЫН БУЛАН...

2022-06-23 12:09:36

Дэлгэрэнгүй..
Хар анаг

Хөндлөн булаг 3 дугаар баг ХАР АНАГ...

2022-06-23 12:07:31

Дэлгэрэнгүй..
Морьтын хясаа

Өлзийт өндр 2 дугаар баг МОРЬТЫН ХЯСАА...

2022-06-23 12:06:28

Дэлгэрэнгүй..
Ханхарын ам

Нам толгой 1 дүгээр баг ХАНХАРЫН АМ...

2022-06-23 12:05:44

Дэлгэрэнгүй..
Хүн толгой

Эмээл толгой 4 дүгээр баг ХҮН ТОЛГОЙ...

2022-06-23 12:05:01

Дэлгэрэнгүй..
Чойндон яайшил

Нам толгой 1 дүгээр баг ЧОЙНДОН ЯАЙШИЛ...

2022-06-23 12:04:28

Дэлгэрэнгүй..
Байцагааны давсан нуур

Нам толгой 1 дүгээр баг БАЙЦАГААНЫ ДАВСАН НУУР...

2022-06-23 12:03:44

Дэлгэрэнгүй..
Үнэгт

Нам толгой 1 дүгээр баг ҮНЭГТ...

2022-06-23 12:02:59

Дэлгэрэнгүй..