Засаг даргын захирамж
Нэр Хавсралт
1 "Зөв бүртгэл-Татвар хураалт" тусгайлсан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах тухай ТАТАХ
2 Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай ТАТАХ
3 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ТАТАХ
4 Сумын Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус штаб, мэргэжлийн ангийг шинэчлэн байгуулах тухай ТАТАХ
5 Хоршоо хөгжүүлэх сангаас зээл олгох тухай ТАТАХ
6 Цэрэг татлага зохион байгуулах тухай ТАТАХ
7 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ТАТАХ
8 Бог малын хээлтүүлэгчийн үзлэг ангилалт зохион байгуулах тухай ТАТАХ
9 Хязгаарлалтын дэглэм цуцлах тухай ТАТАХ
10 Техникийн хяналтын үзлэг, тээврийн хэрэгслийн албан татвар хураалтын ажлыг зохион байгуулах тухай ТАТАХ
11 Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажил зохион байгуулах тухай ТАТАХ
12 Мал сүргийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулах тухай ТАТАХ
13 Хязгаарлалтын дэглэм шилжих тухай ТАТАХ
14 Ой, хээрийн түймэрээс урьдчилан сэргийлэх тухай ТАТАХ
15 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ТАТАХ
16 Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай ТАТАХ
17 Өвөл, хаврын хурдан морины уралдааныг хориглох тухай ТАТАХ
18 Хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухай ТАТАХ
19 Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай ТАТАХ