Албан даалгавар
Эрүүл аюулгүй-цэвэр орчин бүрдүүлэх тухай аймгийн Засаг даргын албан даалгавар

Албан даалгаврын хүрээнд хөрс хамгаалах, орчны бохирдлыг бууруулах, хог хаягдлыг ангилан ялгах, цэвэрлэх ажилд үүсгэгч нь хариуцагч байх зарчмаар иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг татан оролцуулах, стандартд нийцсэн н...

2023-04-05 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..